HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ THẾ GIỚI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ"

HƯỞNG ỨNG

HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ THẾ GIỚI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ"

Sữa mẹ là sữa tốt nhất dành cho sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ...

...........................

Hưởng ứng "𝐓𝐮ầ𝐧 𝐥ễ 𝐭𝐡ế 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐧𝐮ô𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐛ằ𝐧𝐠 𝐬ữ𝐚 𝐦ẹ 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐" từ ngày 1 đến 7-8 với chủ đề “Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ”.