THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09